Over de makers

De filmmakers Jan Stap en Henny Hartevelt besloten enige jaren geleden van de in de jaren negentig gekraakte Haagweg 4 in Leiden een documentaire te maken, voordat deze kwetsbare broedplaats misschien zou ophouden te bestaan. Een grote verbouwing was aanstaande. Twee jaar lang volgden zij uiteindelijk zeven kunstenaars van Haagweg 4. Zo onstonden zeven intieme portretten tegen een achtergrond van de verbouwing van het pand, een voormalige ambachtsschool.

Jan Stap en Henny Hartevelt werken momenteel opnieuw aan een kwetsbaar onderwerp, namelijk aan een documentaire over autistische jongeren en hun ervaringen op het Leo Kannercollege te Leiden. Deze school voor cluster IV onderwijs is bestemd voor leerlingen met een stoornis binnen het autismespectrum en heeft zo’n tweehonderd leerlingen.

Het onderwerp ligt Jan Stap aan het hart. Hij is destijds ook nauw betrokken geweest bij het opzetten van de school in Leiden.

Door de uiterst zorgvuldige en respectvolle werkwijze van Stap en Hartevelt is opnieuw een prachtig resultaat te verwachten. Een inzicht gesmeed met het hart, geduld en verstand.

Allart Lakke, 2012.