Over het Leo Kannercollege

Het Leo Kannercollege in Leiden is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. De school biedt drie leerwegen aan: vmbo-tl, havo en vwo. In principe wordt elke leerweg via staatsexamens afgesloten met een diploma of met certificaten.

Het onderwijs is afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Hierbij zijn structuur, overzichtelijkheid en voorspelbaarheid sleutelbegrippen. De leerlingen hebben zoveel mogelijk les in vaste groepen. In de onderbouw zijn de klassen maximaal 12 leerlingen en in de bovenbouw  maximaal 15 leerlingen. Elke klas heeft een eigen ‘stam’lokaal. In dit lokaal vinden de meeste lessen plaats.

Leo Kannercollege VSO
VMBO T/ HAVO/ VWO
César Franckstraat 5
2324 JM Leiden
Tel: 071 – 5237237

Het Leo Kannercollege is onderdeel van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep; een scholengroep die bestaat uit vijf scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in cluster IV. Dit is onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Om onderwijs te volgen binnen de Prof. Leo Kanner Onderwijsgroep is dan ook een indicatie voor cluster IV-onderwijs nodig.